آبلوموف

آخرین مطالب

خواب‌های آشفته

يكشنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۰۹ ب.ظ

دیشب خواب دیدم انزلی هستم
تنها بودم و انزلی پر از ابرهای خاکستری و مه بود

تنها صدای ویلن سل غمگینی بود و صدای او در پس زمینه موسیقی
او که می‌گفت با مرگ من همه چیز درست می‌شود، همه چیز رنگی می‌شود

دور خودم می‌گشتم تا کسی را پیدا کنم، تا راه فراری پیدا کنم اما بیهوده بود
بی‌صدا بودم و انگار حبابی دورم کشیده شده بود، مثل زندان

 ساعت چهار با صدای جیغ زنی در خیابان از خواب پریدم و مثل خواب همه جا تاریک بود و تنها بودم.

  • زهرا طلائی