رویاهای تان را به کسی نگوئید، هیچ وقت هیچ وقت.
آدم هایی هستند که کارشان دزدیدن رویاهای بقیه است و بعد خوش و خرم جلوی شما ظاهر می شوند و دردش کل وجود را فلج می کند.
رویای من الان کنار آدم کمرنگی شعر میگوید، آهنگ می سازد، با هم به شهر مورد علاقه ی من می روند ‌ومن اینجا از درون دارم متلاشی می شوم، از درون تنهایی سلول هایم را می خورد و فقط می توانم لبخند بزنم.