آبلوموف

آخرین مطالب

امیدهای واهیِ مخرب

شنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۱۹ ب.ظ

آدمیزاد با پاسخ قطعی آسان تر از پاسخ مبهم کنار می آید. این قضیه به امید و ماهیت آن مربوط می شود. امید انگلی است در بدنِ انسان که در همزیستی کامل با قلب او زنده است. کافی است انسان دست و پای آن را ببند و گوشه ای تاریک پنهانش کند. به آن گرسنگی نیز نمی شود داد. نمی شود فقط نان و آب به این انگل داد. باید جلو تغذیه اش را به طور کامل گرفت.

امید را فقط به کمکِ بی رحمی روشن می توان کشت.


تصرف عدوانی/ لنا آندرشون/ سعید مقدم/ انتشارات مرکز


- این کتاب را هر آدمی که عشق را تجربه کرده و به ویژه تمام زنان عاشق باید بخوانند.

  • زهرا طلائی