آبلوموف

آخرین مطالب

ما آدم های نادان

دوشنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۱۲ ق.ظ

آدم ها - اگر آدم باشند - می فهمند که به همه چیز بایست خندید. انما الحیوه الدنیا لعب ولهو... به همه چیز باید خندید.

من او/ رضا امیرخانی

  • زهرا طلائی